Công nghiệp Tin tức

Các yêu cầu hoạt động của công cụ mức độ linh hồn

2022-01-13

Giữa hai điểm chưa biết củacông cụ cấp độ tinh thần, mở giá ba chân, lấy mức từ hộp thiết bị ra, đặt nó lên giá ba chân, cân bằng ba vít cơ sở, căn giữa bong bóng tròn và theo mức ống cân bằng. Tay quay phanh ngang được độ lại. Nó được phản xạ qua lăng kính tam giác trong gương nằm ngang, và chồng lên nhau theo phương ngang. Căn chỉnh kính thiên văn với thước tháp ở điểm không xác định

(1)(công cụ cấp độ tinh thần)Căn chỉnh lại mức ống, đọc số đọc của thước tháp (nhìn từ phía sau), xoay kính thiên văn đến thước tháp tại điểm chưa xác định

(2)(công cụ cấp độ tinh thần)Điều chỉnh độ cao ống, đọc số đọc của thước tháp (mặt trước), ghi vào sổ ghi.


Công thức tính toán củacông cụ cấp độ tinh thần: độ cao chênh lệch giữa hai điểm = nhìn sau - nhìn trước.