Công nghiệp Tin tức

Phương pháp điều chỉnh của công cụ cấp độ tinh thần

2022-01-13

Đặtcông cụ cấp độ tinh thầngiữa hai điểm cố định và đánh dấu các đường nằm ngang của hai điểm đó gọi là đường thẳng a và B. Di chuyểncông cụ cấp độ tinh thầnđến một đầu của điểm cố định và đánh dấu các đường nằm ngang của hai điểm đó được gọi là a 'và B'. Tính xem A-B â ‰ a '- B', gióng dây nằm ngang của kính thiên văn lệch một nửa. Sử dụng kim hiệu chuẩn để điều chỉnh các vít trên và dưới của thước đo mức cho đến khi bong bóng ngang của ống trùng khớp. Lặp lại các bước trên cho đến khi bằng nhau.

công cụ cấp độ tinh thần